Alzheimer nedir?

Alzheimer hastalığı, günlük yaşamsal etkinliklerde azalma ve kazanılmış yeteneklerde bozulma, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejenaratif bir hastalıktır. Çok dikkat çekici, erken semptomlardan biri hafıza kaybıdır. Bu hafıza kaybı, geçmiş hafızanın korunduğu, hastalığın ilerlemesi ile birlikte sıklıkla telaffuz edilmeye başlanan küçük unutkanlıkların başlaması şeklindedir. Bozukluğun ilerlemesi ile kazanılmış yeteneklerdeki kayıp, dil alanlarında, beceri gerektiren hareketlerde ve tanıma fonksiyonlarında bozulma göstermeye başlar. Altta yatan patolojik sürecin yansıması olarak limbik sistem ile frontal ve temporal loblar arasındaki bağlantılarda kopmalar olur. Patolojik süreç temporoparietal korteksin yoğun bir şekilde tutulduğu fakat frontal lobuda etkileyen amiloid plak ve nörofibriler yumaklarla karakterize inflamatuvar cevabın birlikteliğinde nöron kaybı ve atrofisini içerir.

Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Genetik faktörlerin etken olduğu düşünülmektedir. Erken başlangıçlı alzheimer hastaları ve az sayıdaki ailesel vakalarda üç farklı gende dominant mutasyon tespit edilmiştir. Daha sık görülen geç başlangıçlı alzheimer hastalarında ApoE'nin duyarlılık genlerinden biri olduğu doğrulanmıştır. Bu hastalığı ilk olarak Alois Alzheimer tanımlamıştır.

Dış bağlantılar

Alzheimer hakkında detaylı bilgi